.AFRICA gör entré på Internet

INBRANDNYHETER

Nu kommer världens näst största kontinent, som innefattar 54 länder, få en egen toppdomän
.AFRICA som en viktig förlängning för alla afrikanska och internationella företag. På grund av .AFRICAs betydelse, landstäckning och förväntad efterfrågan rekommenderas att upprätta en strategi för att säkra era kännetecken under toppdomänen. Kontakta oss så berättar vi mer!