WIPO tar över ATF för .SE

INBRANDNYHETER

Det är ”först till kvarn” som gäller vid tilldelning/registrering av .se-domännamn. Överklagande av tilldelning/registrering av en .se-domän sker genom Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF). Från och med den 26 juni 2017 kommer ATF för toppdomänen .se administreras av WIPO (World Intellectual Property Organization). Fram tills aktuellt datum är det IIS som handlägger ATF ärenden, men ärendena avgörs av IIS utsedda tvistelösare. Juristerna är fristående från IIS och avgör ärenden självständigt utifrån de regler som gäller och den praxis som utvecklats. I övrigt kommer inga förändringar att ske för ATF i och med att tvisteförfarandet flyttar till WIPO. Kontakta oss så hjälper vi er!