NYA TOPPDOMÄNER

På grund av den ökade efterfrågan öppnade ICANN upp för egna toppdomäner, så kallade NGTLD (New Generic Top Level Domain) som .SHOP, .WEB .BLOG osv. År 2013 startade lanseringen av de ca 1300 nya toppdomänerna och detta är i skrivande stund en fortfarande pågående process. De nya toppdomänerna  är ett komplement till de redan existerande cirka 300 olika toppdomänerna eller TLD:er (Top Level Domain). Tex .com, .se, .dk, .uk.

De nya domänerna öppnar upp för fler affärsmöjligheter och ger fler valmöjligheter, t ex om den önskade  .com-adressen redan är upptagen så finns det många fler alternativ att välja emellan man kan då tex registrera ”företagsnamn.web” . De nya domänerna erbjuder även några tydliga fördelar jämfört med traditionella domäner; det blir enklare att beskriva företagets verksamhet eller geografiska närvaro.

Vi ser följande möjligheter:

  • Nya möjligheter för ägande, varumärkesskydd och innovativa digitala marknadsföringsstrategier.
  • Intuitiva domännamn och navigeringsvanor.
  • Enkel identifierbar närvaro på Internet knutet till företagets verksamhet och geografiska regioner.
  • En ny plattform för entreprenörskap och innovation på Internet.

Den stora mängd av nya toppdomäner som har kommit har även lett till att vikten av att säkerställa immateriella tillgångar och varumärken är ännu tydligare än tidigare. Allteftersom nya toppdomäner blir tillgängliga kommer hotet mot den immateriella äganderätten att öka eftersom risken för domänrofferi blir större och andra potentiella intrång blir möjliga.

Inbrand hjälper företag att förstå och utarbeta en policy för de nya toppdomänerna. Vilka namn ni bör skydda och på vilka toppdomäner, bevakning av de ni väljer att inte skydda och hur eventuella intrång ska hanteras. Därför har ICANN beslutat att det ska finnas ett så kallat Trademark Clearinghouse, läs mer om detta under vår tjänst TMCH.

För fri konsultation, kontakta oss.