TMCH – Trademark Clearinghouse

Den stora mängd av nya toppdomäner som har kommit har förändrat en hel del gällande verksamheten på Internet, och vikten att säkerställa immateriella tillgångar och varumärken är ännu tydligare än tidigare. Allteftersom nya toppdomäner blir tillgängliga kommer hotet mot den immateriella äganderätten att öka eftersom risken för domänrofferi blir större och andra potentiella intrång blir möjliga. Därför har ICANN beslutat att det ska finnas ett så kallat Trademark Clearinghouse.

Trademark Clearinghouse (TMCH) är en databas där varumärkesinnehavare kan registrera sina varumärken och sedan delta i förtursregistreringar så kallade Sunrise. Tanken är att innehavare av ett varumärke endast skall behöva registrera det på ett enda ställe, när de önskar bevaka lanseringen av samtliga nya toppdomäner. Användandet av TMCH är ett krav för alla nya toppdomäner. För att vara med i framtida ”Sunrise” perioder, förtursregistreringar krävs det en TMCH-registrering för varumärket i fråga.

Så här fungerar det att placera ett varumärke i TMCH:

  1. Inbrand skickar in informationen om ert varumärke till TMCH för validering.
  2. TMCH initierar en valideringsprocess och om valideringen går igenom så finns varumärket registrerat i TMCH´s databas för den period varumärkesinnehavaren valt, 1, 3 eller 5 år.
  3. Varumärkesinnehavaren kan ansöka om domäner i Sunrise faserna för en ny toppdomän.
  4. När den aktuelle toppdomänens Sunrise period avslutas börjar allokeringsprocessen och om ansökan blir godkänd kommer domänen tilldelas.

Ytterligare en viktig aspekt är att man med sitt registrerade varumärke i TMCH har en ” Trademark Claim” period på 90 dagar efter en domän går ”live” och kommer då att få vetskap och kännedom om någon ansökt och registrerat en domän som har en exakt matchning på ert varumärke. Detta gäller i de fall då man som varumärkesinnehavare valt att inte ansöka en toppdomän under Sunrise.

För mer information kring ansökningsprocess, kriterier och kostnad är ni välkomna att kontakta oss.